Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.laveo.waw.pl w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym sprzedaży na odległość i ma charakter informacyjny. Laveo Krzysztof Kleszowski ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. 

1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania.

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.laveo.waw.pl jest Laveo Krzysztof Kleszowski z siedzibą w 01-320 Warszawa ul. Szeligowska 33a, NIP: 5641674717,REGON: 381265393 , numer tel.728 204 718 (zwana dalej "Administratorem").

1.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

1.3. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:

  • nazwisko i imię

  • adres zamieszkania

  • adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

  • adres poczty elektronicznej

  • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale również niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności).

1.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

1.5. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji za pomocą formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania.

1.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji i rozliczania usług świadczonych przez administratora na rzecz Użytkowników.

1.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem serwisu.

1.8. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu,w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sklepu internetowego.

1.9. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

1.10. Do momentu dokonania zakupów, bądź zalogowania się na stronie Serwisu, Administrator gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

1.11. Do danych osobowych podanych przez użytkownika mają do dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione związane z Serwisem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

2. Zmiana danych osobowych

2.1. Użytkownik, który dokonał zakupów i zalogował się do Serwisu , ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość modyfikacji błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, w dowolnym momencie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.

2.2. Rejestracja, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Cookies

3.1 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

3.3. Pliki cookies wykorzystywane są do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ulepszyć strukturę i zawartość Serwisu;

  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła;

3.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • „sesyjne” (session cookies)

  • „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi mogą nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4. Łącza zewnętrzne

4.1. Serwis internetowy www.laveo.waw.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy do zapoznania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

5. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować z nami za pomocą adresu mailowego podanego w zakładce Kontakt.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.